Ad Code

Responsive Advertisement

Điểm yếu chí mạng

Có 2 quan điểm về phát triển bản thân:

1. Tập trung phát triển điểm mạnh và đừng quan tâm đến điểm yếu

2. Tập trung khắc phục điểm yếu, theo đó điểm mạnh tự phát triển.

Lúc đầu, tôi chọn phương án số 1 và làm khá tốt, nhưng sau một thời gian năng lực phát triển với tốc độ nhanh thì bị chậm lại do những điểm yếu của mình. Tôi đành phải quay trở lại khắc phục điểm yếu.

Tôi nghe, đọc viết đều tốt nhưng nói lại không tốt lắm.

Tôi lên chiến lược, kế hoạch rất tốt nhưng thực thi lại kém.

Tôi biết nhìn người, đặt người đúng vị trí rất tốt nhưng quản lý họ lại yếu.

Cũng rất may là có ý thức thay đổi và dần dần khá hơn.Điểm yếu đặc biệt là những ĐIỂM YẾU CHÍ MẠNG ảnh hưởng rất lớn đến thành quả mà bạn vất vả xây dựng nên.

Điểm yếu chí mạng của Trương Phi là uống rượu say làm càn. Trương Phi chết vì say rượu (bị thủ hạ mưu sát trong lúc say).

Điểm yếu chí mạng của Quan Vũ là kiêu ngạo không coi ai ra gì. Quan Vũ chết vì kiêu ngạo.

Điểm yếu chí mạng của Lưu Bị là cảm xúc. Lưu Bị chết vì không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Những nhà quan sự giỏi (đặc biệt là Gia Cát Lượng) quan sát và nhìn thấy điểm yếu chí mạng của người khác rất chính xác. Khi nhìn ra rồi thì họ chỉ tập trung đánh vào đó là chết.

Triệu Tử Long khá toàn diện, gần như không nhìn thấy điểm yếu chí mạng nên ông sống rất lâu. Gia Cát Lượng cũng không bộc lộ điểm yếu chí mạng nào trong suốt quá trình chinh chiến cùng Lưu Bị nhưng về cuối đời ông lại bị Tư Mã Ý nhìn ra 1 điểm: ông làm việc quá tận tụy mà không chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Và Gia Cát Lượng cũng chết vì kiệt sức.

Điểm yếu và điểm mạnh của bạn đều quan trọng như nhau. Tùy từng người, từng hoàn cảnh, từng giai đoạn phát triển mà nên phân bổ thời gian để phát triển điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của mình cho phù hợp.

Và quan trọng nhất là ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY ĐIỂM YẾU CHÍ MẠNG (TỬ HUYỆT) CỦA MÌNH!
#TÂMTRÍNHIỆM

-ST-HuuTran988