Ad Code

Responsive Advertisement
Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017Hiển thị tất cả
Em muốn 1 người chồng lương 500.000$/1 năm

Em muốn 1 người chồng lương 500.000$/1 năm EM MUỐN 1 NGƯỜI CHỒNG LƯƠNG 500.000$/1 NĂM. "Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng, và được một CEO của một công ty trả lời." *****[Cô Gái] **** Những gì tôi viế…

Điểm yếu chí mạng

Có 2 quan điểm về phát triển bản thân: 1. Tập trung phát triển điểm mạnh và đừng quan tâm đến điểm yếu 2. Tập trung khắc phục điểm yếu, theo đó điểm mạnh tự phát triển. Lúc đầu, tôi chọn phương án số 1 và làm khá tốt, nhưn…

Không tìm thấy kết quả nào