Ad Code

Responsive Advertisement
Đang hiển thị bài đăng từ 2017Hiển thị tất cả
Người ta nói

Người ta bảo: một nghề thì sống - đống nghề thì chết  Rồi cũng người ta bảo: không bỏ trứng vào một rổ Người ta bảo: phải chủ động làm việc mình thích thì mới phát huy hết khả năng và thành công Rồi cũng người ta bảo: ngh…

Binh pháp tôn tử

Tôn Tử viết: Cố thượng binh phạt mưu Kỳ thứ phạt giao Kỳ thứ phạt binh Kỳ hạ công thành Công thành chi pháp, vạn bất đắc dĩ Dịch là: Xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng Mưu Kế Dùng kế không được, mới đánh bằng Ngoại Giao Ngoạ…

9 bài học quan trọng trong kinh doanh

Hầu hết mọi người đều nói rằng họ thất bại là vì thiếu tiền và không có kỹ năng kinh doanh. Theo Robert Kiyosaki, nguyên nhân quan trọng nhất khiến kinh doanh thất bại là do họ thiếu những kỹ năng quan trọng nhất mà một doanh nh…

Em muốn 1 người chồng lương 500.000$/1 năm

Em muốn 1 người chồng lương 500.000$/1 năm EM MUỐN 1 NGƯỜI CHỒNG LƯƠNG 500.000$/1 NĂM. "Đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng, và được một CEO của một công ty trả lời." *****[Cô Gái] **** Những gì tôi viế…

Điểm yếu chí mạng

Có 2 quan điểm về phát triển bản thân: 1. Tập trung phát triển điểm mạnh và đừng quan tâm đến điểm yếu 2. Tập trung khắc phục điểm yếu, theo đó điểm mạnh tự phát triển. Lúc đầu, tôi chọn phương án số 1 và làm khá tốt, nhưn…

Không tìm thấy kết quả nào